MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ 2012

8.-9. června 2012

ZPĚT

Pravidla


1. Soutěžní

Platná soutěžní pravidla viz http://kaum.svazmodelaru.cz/soutezni-pravidla-drahovych-automodelaru a Mezinárodní soutěžní pravidla s dále uvedenými výjimkami a upřesněním.


1.1 Systém závodu

- kvalifikace 1min na nejrychlejší kolo, rozdělení do 8-členných skupin podle výsledků kvalifikace; obě věkové kategorie jedou dohromady, pokud nerozhodne ředitel soutěže jinak.Hodnocení věkových kategorií je samostatné.

- Systém 8x3 minuty pro PR/32, 8x4 minuty pro PR/24 a 8x5minut pro ES-G12; přestávka mezi jízdami 1 minuta, v době přestávky jsou povoleny běžné opravy a úpravy modelu.

- Výsledné pořadí podle počtu ujetých kol a dílků bez ohledu na kvalifikační skupinu

- V případě rovnosti výkonu rozhoduje výsledek z laptimeru


1.2 Přejímka a depo

- Technická přejímka začíná vždy 30 minut před startem každé kategorie. Technickou přejímku provádí členové technické komise.

- Při přejímce může být označen použitý podvozek a karosérie. Závodník může na přejímce předložit druhou identickou karosérii. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek.

- Po technické přejímce zůstanou modely v uzavřeném depu; manipulace s modely je povolena pouze rozhodčím.

- Závodníkovi je model vydán na start kvalifikace. Po skončení kvalifikace se opět vrací do uzavřeného depa a je závodníkovi opět vydán na start rozjížděk. Po  skončení rozjížďky musí být modely ihned vráceny do uzavřeného depa, a to včetně modelů, které rozjížďku nedokončily.

- Ředitel a/nebo členové technické komise mohou po závodě nebo kdykoliv v jeho průběhu provést kontrolu modelů.

1.3 Dráha

- Namazání dráhy a čištění vodičů je zajištěno pořadatelem; není povoleno jakkoliv dráhu upravovat během ani po skončení jízdy.

- Závodník je povinen označit model lepíky příslušné barvy.

- Nasazování modelů po dobu organizovaného tréninku a v průběhu závodů nejezdící skupiny závodníků, bude upřesněno při začátku M ČR (podle přihlášek a kategorií).

- Hlavní rozhodčí může omezit napájecí napětí pro každou kategorii.2. Stavební


2.1. Společná ustanovení


2.1.1. Pneumatiky předních kol musí být mít černou barvu. Musí být umístěna na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí +/- 10°.

 

2.1.2. Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.


2.1.3. Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny. 


2.1.4. Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly. Minimální velikost pro modely v měřítku 1/32 je 5 mm a pro modely v měřítku 1/24 8 mm. Čísla musí být na karoserii nalepena nebo nastříkána, nikoliv napsána např. fixem.


2.1.5. Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem závodníka.


2.1.6. Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou (fixem mohou být zvýrazněny pouze detaily řidiče). Tato figurka musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna na správném místě. V případě potřeby je nutné zpracovat i náznak interiéru tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek modelu při pohledu shora.


2.1.7. Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek včetně celého vodítka a zadních kol. Model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.


2.1.8 Podvozek lze opatřit olověným závažím (nesmí přesahovat jeho obrys) lepeným shora na díly podvozku. Zadní hřídel musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu.


 

2.2. Specifikace motorů

viz http://kaum.svazmodelaru.cz/specifikace-motoru


2.2.1 Motory 16D (Super 16D)

Povoleny jsou motory třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keram. magnetů. Tj. uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5 mm, výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm) a plastikové čelo.

Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, průměry drátů: 16D 30 AWG (0,254 mm), Super 16D 28 AWG (0,320 mm), opatřená štítkem od výrobce. Je možno použít kotvu Proslot 700S Outlaw bez štítku. Kotva nesmí být převinuta a je zakázáno upravovat průměr její hřídele. 

Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí, připájet ložisko a odstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení; zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; výměna ložisek za kuličková.


2.2.2 Motory X12


Povoleny jsou pouze díly značek Mura, Champion, Proslot, RJR, Cahoza, Koford, RedFox, Camen a Viper.

Obal uzavřený typu "C". Minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě osy zadní nápravy, připájet ložisko a odstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení. Čelo plastikové. Je povoleno pouze zvětšit otvor pro průchod motorové osy.

Magnety: pouze dva keramické. Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě osy zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu. Horní a spodní plocha magnetů musí být horizontální.

Kotva strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2.  Minimální průměr jádra 12,7 mm (.500“), maximální 13,2 mm (.520“). Nesmí být převinutá.


Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Průměr osy kotvy musí být 2 mm v celé její délce. Ostatní povolené úpravy jsou výměna ložisek za kuličková, přilepení magnetů, odstranění původní pružin fixujících magnety, použití libovolných 3-závitových pružin pro uhlíky a jejich izolace bužírkou, použití šuntů, použití libovolných šroubků a sloupků pružinek, použití libovolných uhlíků.2.3. PR/32 – polomakety cestovních a GT vozů (1:32)


KAROSERIE

Povoleny  jsou  karoserie  dle  úvodní  definice kategorie PR/32. Karoserie třídy ES/32 nejsou přípustné. Ostřiženy musí být tak, aby byl zachován charakteristický vzhled daného vozu (maska, světla, dveře apod.). Na přední části karoserie je nutno zachovat 1mm svislou výšku spoileru karoserie


PODVOZEK

Povoleny jsou produkční podvozky Parma International 32, Parma Flexi Womp 32 a Demon, JK Cheetah 11 – Hypersonic 32.  Nelze je nijak  upravovat  a  doplňovat,  s  výjimkou  vyztužení držáků  ložisek  zadní  hřídele  drátem a  zvětšení  délky  drážky  držáku  motoru  tak,  aby motor šel  přisunout víc k hřídeli zadních kol.

Připájet lze ložiska zadní hřídele, přívodní kabely motoru, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol,  přední hřídel,  pastorek  a  motor.  Zavěšení předních  kol musí být provedeno na jedné nedělené rovné hřídeli a v místě určeném pro umístění přední nápravy. Pro uložení zadní hřídele musí být použita kluzná ložiska.


MOTOR

Motor JK Hawk bez úprav dodaný pořadatelem při prezentaci účastníků. Dotovaná cena motoru je 130 Kč. Motory budou označeny a maximální počet jsou 2ks na účastníka. Po závodě je možné motor odprodat pořádajícímu klubu za 60 Kč


KOLA

minimální průměr předních kol                                                              12 mm


OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost pod zadní nápravou vč. převodu                                 0,8 mm

minimální výška modelu v místě horní hrany

předního „skla“ karoserie, měřeno na technické desce                              25 mm

maximální šířka modelu                                                                       64 mm2.4 PR/24 – polomakety cestovních a GT vozů (1:24)


KAROSERIE

Povoleny jsou karoserie dle úvodní definice. Ostřiženy musí být tak, aby byl zachován charakteristický vzhled daného auta (maska, světla, dveře apod.).


PODVOZEK

Povoleny  jsou produkční  podvozky  Parma Flexi Car,  Parma Flexi 2-5, J.K. Cheetah (všech typů), Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex, J.K. Scorpio II, J.K. Scorpio III a Mosseti Titan. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice.

Podvozek  nelze  nijak  upravovat  a  doplňovat,  s výjimkou vyztužení držáků ložisek zadní hřídele drátem a zvětšení délky drážky držáku  motoru tak,  aby motor šel přisunout více k hřídeli zadních kol.

Připájet lze ložiska zadní hřídele, přívodní kabely motoru, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních  kol,  přední  hřídel,  pastorek  a  motor.

Zavěšení předních kol musí být provedeno na  jedné  nedělené  rovné hřídeli o minimální průměru 1 mm  a v místě určeném pro  umístění  přední nápravy.

Minimální povolená výška horní hrany zadní hřídele od spodní hrany podvozku je 8,6 mm. Pro uložení zadní hřídele musí být použita kluzná ložiska.


MOTOR

Motor třídy 16D (Super 16D)


KOLA

minimální průměr předních kol                                                              12,7 mm

minimální vnější rozměr přes kola přední nápravy                                        72 mm

maximální šířka zadních kol                                                                  20,7 mm


OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost modelu pod zadní nápravou vč. převodu                         0,8 mm

minimální výška modelu v místě spodní hrany předního „skla“ karoserie           23 mm

maximální výška spodní hrany zadního nárazníku karoserie                         12,7 mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla                                           35 mm                             

maximální šířka modelu                                                                          83 mm2.5 ES-G12 – polomakety prototypů a sportovních vozů se zakrytými koly (1:24)


6.4.1. KAROSERIE

Podle základní definice. Je možné použít karoserie s otevřeným kokpitem řidiče i uzavřenou kabinou.

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.6.4.2. PODVOZEK

Volný.


6.4.3. MOTOR

Motor třídy X12, 16D (Super 16D)


6.4.4. KOLA

minimální průměr předních kol                                                      12,7 mm

maximální šířka zadních kol                                                            20 mm


6.4.5. OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost modelu pod zadní nápravou vč. převodu                  0,8 mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla                                   38 mm

maximální šířka modelu                                                                  83 mm


Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko)